Friday, April 5, 2013

ആമേൻ ;മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം 


വ്യ ത്യസ്തതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുൻപിൽ ലിജോ പള്ളിശ്ശേരി ആഖ്യാനസൗന്ദര്യം തീര്ക്കുന്നു "ആമേൻ" എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ. മനസ്സിന് കുളിര്മയേകുന്ന ആലപ്പുഴയുടെ  ദൃശ്യസൗമാര്യത്തിന്റെ നേര്ക്കഴ്ചയാണ്  ഈ ചിത്രം .

സ്വഭാവികാഭിനയത്തിന്റെ തനതായ ഗ്രാമീണ ശൈലി അടർത്തിയെടുത്ത് ജീവിതത്തോട് അടുത്ത് നില്ക്കുന്നതാണ്  "ആമേൻ ". മികച്ച ചായഗ്രഹണവും ക്യാമറയും  ഒതുചെരുന്നതാണ് ആമേൻ. എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊന്ന് സംഗീതമാണ് . പശ്ചാതതലസന്ഗീതവും ഗാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ചേര്ക്കാവുന്നതാണ് . ചില സംഭാഷണങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും തരംതാഴ്നുപോകുന്നോ എന്ന തൊന്നലുളവാക്കുമെങ്കിലും സാധാരണക്കാരുടെ  ജീവിതം എന്ന ആശയം വിഷയം സങ്കീര്ണമറ്റതാക്കുന്നു.

അഭിനേതാക്കളെല്ലാവരും തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം ആണ് നടത്തിയത്‌. ഇന്ദ്രജിത്തും ഫഹദ് ഫാസിലും തുടങ്ങി സമ്പന്നമായ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
 ഒരു ക്രിസ്തീയസമൂഹവും പള്ളിയും ചുറ്റിപറ്റി നടക്കുന്ന സംഭാവവികാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ
മികച്ച ക്ലൈമാക്സ്‌ കൂടി  ചിത്രത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ ചിത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു .
 -ആമേൻ

തയ്യാറാക്കിയത്

യാസിർ യൂസഫ്

Tuesday, April 3, 2012

ORDINARY REFRESHES MIND


Director Sugeeth made a good debut through his new film 'ORDINARY'.
The film is really worth watchful for any viewers.The Mind blowing Cinematography is the highlight of the movie.The first half of the movie is really an Extra Ordinary stuff with the fresh images & marvellous picturisation which provides coolness to the viewers.Apart from the first half,2nd half fails to impress much.

Kunjacko Boban takes the position of hero while new face Shritha Sivadas & Ann Augustine occupy heroine positions.Biju Menon & Babu Raj once again proved their versatility by invoking good laughter in the theatre where Biju Menon's slang was hilarious & misses Babu Raj's presence in 2nd half.Unfortunately,Asif Ali couldn't succeed much in his role.The music of Vidyasagar is good to hear.

Story is about a K.S.R.T.C  Ordinary Bus & the natives of a beautiful village,Guvvy.The unexpected incidents,starting just before the 2nd half make the story moving.An ordinary story presented in an extra ordinary way.


It's good to see a new Director making impact through his 1st film itself.


Verdict:6.5/10

Saturday, July 2, 2011

'ADAMINTE MAKAN ABU MINDBLOWING FILM'

 ADAMINTE MAKAN ABU PURE CLASS!

Debut director Salim Ahmed's National Award Winner film 'Adaminte Makan Abu' gives a fantastic experience.!Its a pleasant view to watch a perfect living film after a long period..

The film simply talks about the life of Abu whose character has done by Salim Kumar..Abu is a very honest & innocent person..He lives with his wife which is characterised by Sareena Wahab..They live without making any harm to others..Loneliness in old age is discussed in the film where their son has not showing any relation to them..But,Abu has no complaint to anyone..Their desire to go for Hajj & the incidents happening after it makes the film worth watchful..Climax is brilliant.!


Chromatography & camera are awesome in this film..Background music,songs,costumes all elements are exactly included in needed quantities...


All actors especially Bharath Salim Kumar has done a terrific job!..


I'm really happy to see this beautiful heart touching film.!its a visual treat.!!..


Hats off to you director!

Verdict: 9.9/10.

 

Monday, March 28, 2011

AUGUST 15: YET TO BE INVESTIGATED

Action thriller expert director Shaji Kailas surprised with his very lagging type new film “August 15”, which said to be a remake of  Sibi Malayil’s mega hit movie “August 1”.

The theme of the film is similar to movie “August 1” in which “One wants to kill & the other wants to save!” .Investigation about attack against Chief Minister is the undertone in which Mammootty acted as the Investigating officer Permal & Nedumudi Venu,C.M along with Lalu Alex,Thalai Vasal Vijay & Baiju Kurupp as  senior officers . Meghana Raj,Swetha Menon,Jagathy Sreekumar played a helping role for Perumal.Madhu,Balachandran Chullikkad are co-actors & Sidhique did the role of killer.

The lack of powerful & impactful script is very much reflected in the film. Director made not much more attempts to add thrilling moments. Disappointing first half & below average second half makes the film boring. Suspense couldn’t make much impact in the film. Even mannerisms & style given to Mammootty & Sidhique were ok; it was not enough to make a punch in the film. There are no elements in the film to entertain. BGM is just OK,but not up to thrilling mark . It’s very difficult to enjoy for any sort of audience. Technical works & camera works which were shined in Shaji Kailas’s previous hit films couldn’t find space in this film. In fact, he might have tried to change his directing style, but couldn’t make it success.

Overall, the film is utter disappointing one even I went without any expectations.

My rating:2.2/10.

Friday, March 4, 2011

MARYKKONDORU KUNJAD-GOOD COMEDY ENTERTAINER


Director Shafi hits a complete entertainer through "MARYKKONDORU KUNJAD".The film is really enjoyable & one can enjoy the film through out.Like Shafi's other hits, "KUNJAD" becomes a laughing stock.This film is an exact crowd puller of 2011.

Popular star Dileep comes in the role of Kunjad where his original name is Solomon. He is a lazy man who is wishing to become a skilled director.He falls love with Mary(Bhavana), the daughter of Ittichan(Innocent).The behavior of Solomon intend others to have play on him especially Mary's brothers.

The arrival of Biju Menon who is introduced as Solomon's elder brother make the film more interesting. Soon many incidents makes the situation of Solomon worse & he loses his place even in his house.The mystery created around Biju Menon was terrific.The background music suits more to it.The revelation of purpose of Biju's visit makes the script more impactful.

The comedy sequences of Dileep was really a treat for audience.Vijayaraghavan,Jagathy Sreekumar,Vinayaprasad,Salim Kumar etc are other co-actors.The solid character of Biju Menon was brilliantly executed by him!.

The music was done by Berny Ignatius & three songs are not bad.


The storyline of the film is similar to "CHANDUPOTTU" & "MEESHAMADAVAN".That's the most identified negative.But, these all can be forgot if you like enjoyment & refreshment.If you want relax, then  go & watch this film.You will enjoy it.!

Actually, my disappointment  over "MAKE UP MAN" is removed by this film.I'm satisfied with the film.

My verdict:7/10.Tuesday, March 1, 2011

KADHA-THUDARUNUU CAPTURES FAMILY AUDIENCE......Sathyan Anthikad is back to action in 2010 through his 50th film "KADHA THUDARUNNU"
.As his usual films,this film has also created a good rhythm throughout the movie.The film is remarkable with the content in it along with his familiar victorious chemical ingredients.The film contains more heroine prominence where Mamtha Mohandas takes the role of Vijayalakshmi.
  
Shanvas Ahmed{Asif Ali} marries Vijayalakshmi against their family wishes.They have a cute little daughter{baby anikha}.Soon the tragedy happens with the accidental death of Shanavas.The life of Vijayalakshmi & her daughter become miserable.Their tragic life is shown well by the Director.

  
After some dramatic incidents,Vijayalakshmi meets Preman{Jayaram} who is an auto-driver.Gradually, he understands the bad condition of them & he helps them along with his colony-natives such as K.P.C Lalitha,Innocent,Lakshmipriya etc.With the help of Preman,Vijayalakshmi could complete her medicine studies even among the bad circumstances & amidst of fear whether her daughter being stealed by Shanavas's family.Vijayalakshmi goes gulf after getting the job opportunity.The climax , perhaps someone may feel irritate,but was a brilliant one.It was a just a clue to the future life of them where director picturised it very well.The sweet mood in the film is maintained from 1st scene to last one.
The challenging role was done almost brilliantly by Mamtha.


  Ilayaraja's music was pretty to hear as in Sathyan's usual films especially Hariharan's melody "Aro Padunnu Doore" was sweeter.

Overall,it is a very nice family movie with something to think.It captures family audience really.!  Well done,Director.You didn't turn down our expectations.

Verdict:7.2/10.


 

Saturday, February 26, 2011

SHIKAR-A GOOD HUNTING EXPERIENCEM.Padmakumar made a good come back a disappointented film"PARUNTHU" through "SHIKAR".The film is just watchable.

The main role is characterized by Padmasree Bharath Left.Colonel Dr.Mohanlal.He has a strong character of lorry driver named "BALARAMAN".Balaraman is living with his one & only daughter which had done by Ananya. M.Lal's wife,Sneha was no more & her memories always hurting him.Balaraman is a mysterious role played by Mohanlal.The struggle for existence is indicated in the film.First half was not up to the mark & the comedies didn't turn up to real comedies even in the presence of Suraj & Jagathy.The fear of prey of being hunt or not is detected in the film.The 2nd half was terrific where flash back of Balaraman's life included.The impact made by the Tamil actor Samudrakkani who played the role of a Naxalite leader{Sakhavu Abdulla} was huge.The main highlight of the film is its cinematographer Manoj Pillai.The Cinematography was fantastic.The beautiful landscape & adventurous sequences in climax were brilliant!..The suspense is turned to be a high mileage one.
Music is done by M.Jayachandran.There are three songs in the film including the Telugu revolutionary song which captures one's great mood.One melody sang by K.J Yesudas is also nice song.
Co-actors are Lalu Alex,ThalaiVasal Vijay,Maithili,Lakshmi Gopalaswami,Kailesh etc.
On the whole,we can enjoy the visual treat in 2nd half & could better forget 1st half.
My rating:6.5/10.